Generalforsamling 2019

 

DGAK (Danmarks Gåse-, Ande- og Kalkunavlerforening) afholder ordinær generalforsamling

Lørdag den 13. april 2019 kl. 13:30 i Lunden, Silkeborg.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Husk at have betalt kontingent for 2019 for at være stemmeberettiget.

Kontingent kan betales umiddelbart før generalforsamlingen.

Ærespræmier og Pokaler fra Europaudstillingen uddeles på generalforsamlingen.

Pbv
Klavs Sørensen
Kasserer