Generalforsamling 2020 udsat

 

Grundet Covid19-situationen, aflyser DGAK generalforsamlingen 18/4.
Ny dato annonceres så snart det er muligt.

/bestyrelsen

:::::::::::::::::::::::::::::        

DGAK( Danmarks Gåse-Ande og Kalkun-Avlerforening) afholder ordinær generalforsamling

Lørdag den 18. april 2020 kl 10:30 i Herning Fjerkrækoloni, Fenrisvej; 7400 Herning.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Forslag til dagsorden skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Husk at have betalt kontingent for 2020 for at være stemmeberettiget. Kontingent kan betales umiddelbart før generalforsamlingen.

Hvis du har spørgsmål til racer osv, er vi gerne behjælpelig med råd. Kontakt gerne et af bestyrelsens medlemmer.

På bestyrelsens vegne – Klavs Sørensen, Kasserer